Forme de angajare a personalului didactic

Art. 223
(1) În unitatile de învatamânt sau în consortiile scolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în conditiile
legii.

(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unitatii de învatamânt sau al consortiilor scolare se face în baza normativelor în vigoare privind formatiunile de studiu.

(3) În învatamântul preuniversitar public, privat si confesional, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de învatamânt cu personalitate juridica conform unei metodologii cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de învatamânt de catre Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, la propunerea directorului, conform legislatiei în
vigoare.
(5) Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt stabileste posturile didactice/catedrele
disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si conditiile si
modalitatile de ocupare a acestora.
(6) Inspectoratul scolar analizeaza si corecteaza în colaborare cu unitatile de învatamânt si
avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
(7) Lista de posturi didactice/catedre se publica în presa centrala, locala si prin afisare la
inspectoratele scolare si la unitatile de învatamânt respective cu cel putin 30 de zile înaintea
declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre.
(8) Concursul prevazut la alin.(3) consta în:
a) proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii
80
la angajarea personalului didactic cu contract individual de munca;
b) prezentarea unui curriculum vitae si interviu la angajarea în plata cu ora a
personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat.
(9) Unitatile de învatamânt, individual, în consortii scolare sau în asocieri temporare la nivel
local sau judetean organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor si catedrelor, conform
statutului acestor posturi didactice si catedre, stabilit în conditiile alin.(1).
(10) Comisiile de concurs se aproba de Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt.
Din comisia de concurs face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al inspectoratului
scolar judetean. În situatia în care concursul se organizeaza în consortii scolare sau în asocieri
temporare la nivel local sau judetean, comisiile sunt validate de consiliile de administratie ale
unitatilor de învatamânt.
(11) În învatamântul preuniversitar, validarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul/consiliile de administratie ale
unitatii/unitatilor de învatamânt care organizeaza concursul.
(12) Candidatii care au dobândit definitivarea în învatamânt (profesori cu drept de practica) si
au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al
unitatii de învatamânt un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unitatii
de învatamânt încheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
(13) Pentru candidatii care nu au dobândit definitivarea în învatamânt (profesori debutanti) si
au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al
unitatii de învatamânt un post didactic vacant, directorul unitatii de învatamânt încheie
contractul individual de munca pe o perioada de cel mult 1 an scolar. În situatia în care, acesti
candidati promoveaza examenul pentru definitivarea în învatamânt, consiliul de administratie
poate hotarî modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata în
perioada nedeterminata.
(14) Pentru candidatii care au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de
consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, un post didactic rezervat, directorul
unitatii de învatamânt încheie contract individul de munca pe o perioada de cel mult un an
scolar, respectiv pâna la revenirea titularului pe post. Consiliul de administratie al unitatii de
învatamânt poate decide prelungirea contractului individual de munca si în anul scolar
urmator în situatia în care postul ramâne rezervat.
(15) Directorii unitatilor de învatamânt comunica în scris inspectoratului scolar situatia
angajarii pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concurs, a candidatilor participanti
la concurs si nerepartizati, precum si situatia porturilor didactice si a orelor ramase neocupate
dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare.
(16) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean posturile didactice si orele ramase
neocupate, care vor fi repartizate în ordine:
a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învatamânt pentru completarea normei didactice;
b) candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al
consortiilor scolare.
(17) Posturile didactice si orele ramase neocupate dupa operatiunile prevazute la alin.(16) se
ocupa pe perioada determinata de cel mult un an scolar, printr-un nou concurs organizat de
inspectoratul scolar.
(18) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a învatamântului
participa cu statut de observatori la toate etapele de organizare si desfasurare a concursurilor
organizate la nivelul unitatii, al consortiilor scolare sau inspectoratului scolar.
(19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului scolar se
ocupa prin plata cu ora pâna la sfârsitul anului scolar sau pâna la revenirea pe post a cadrului
didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.

(…)

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE – PROIECT

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s