Contract de comodat pentru masina

CONTRACT DE COMODAT

Între:

Domnul/Doamna ––––––, domiciliat(a) în –––––––––-legitimat cu C.I., seria –––––-, nr. ––––––, eliberat de secţia ––––, Poliţia ––––, la data de ––––––-, în calitate de COMODANT, pe de o parte

şi

SC ––––- SRL, cu sediul în ––––-, str. –––-, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul –––––, cod unic de înregistrare –––, reprezentată prin ––––-, în calitate de administrator ––––, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract de comodat, în următoarele condiţii:

Subsemnatul, –––– în calitate de COMODANT, declar că am împrumutat şi am pus la dispoziţia SC ––– SRL, reprezentată prin împuternicit –––– un autoturism proprietatea mea, marca –––-, cu număr de omologare ––––––, cu număr de identificare –––––, culoare ––––, anul de fabricaţie –––, înmatriculat sub numărul ––––, pentru deplasare atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, putând ieşi pe la orice punct de frontieră.

Subscrisa, SC ––– SRL, în calitate de comodatar , va folosi autoturismul, fără nici o plată şi cu respectarea următoarelor condiţii:
1. să îngrijească autoturismul ca un bun proprietar, având obligaţia de a-l întreţine în perfectă stare de funcţionare, scop în care va suporta toate cheltuielile necesitate de exploatarea şi întreţinerea acestuia (carburanţi, lubrefianţi, anvelope, piese de schimb, manopera reparaţii, asigurare, rovinietă), fără să aibă dreptul de a cere restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu nedespărţit al folosinţei;
2. să restituie autoturismul în integritatea sa la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de comodat ;
3. să răspundă pentru deteriorarea în tot sau în parte a bunului împrumutat dacă nu dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs din cauză de forţă majoră. În caz de pieire în tot sau în parte a autoturismului, evaluarea se va face la valoarea de circulaţie din acel moment.
COMODATARUL nu va putea ceda, închiria sau da în folosinţă chiar gratuită autoturismul împrumutat prin prezentul contract. În caz de încălcare a prevederilor contractuale de către COMODATAR, prezentul contract este reziliat de plin drept fără somaţie sau punere în întârziere şi COMODATARUL nu va mai avea folosinţa autoturismului fiind răspunzător şi de daune.

Prezentul contract reprezintă titlu executoriu, fără somaţie sau punere în întârziere.
Evaluam folosinţa autoturismului la suma de –––– lei.
Prezentul contract este valabil de la data de –––, până la data de –––.
Redactat şi listat în 3 exemplare originale, azi, data autentificării, la biroul notarului public. / sau sub semnatura privata

COMODANT,                                                                                                                                                                        COMODATAR,

Anunțuri

2 gânduri despre “Contract de comodat pentru masina

 1. laszo ani

  CONTRACT DE COMODAT

  Între:

  Domnul/Doamna —————–, domiciliat(a) în —————————-legitimat cu C.I., seria —————-, nr. —————–, eliberat de secţia ————, Poliţia ———–, la data de ——————-, în calitate de COMODANT, pe de o parte

  şi

  SC ————- SRL, cu sediul în ————-, str. ———-, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ————–, cod unic de înregistrare ———, reprezentată prin ————-, în calitate de administrator ———–, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract de comodat, în următoarele condiţii:
  Subsemnatul, ———— în calitate de COMODANT, declar că am împrumutat şi am pus la dispoziţia SC ——— SRL, reprezentată prin împuternicit ———— un autoturism proprietatea mea, marca ———-, cu număr de omologare ——————, cu număr de identificare ————–, culoare ————, anul de fabricaţie ——–, înmatriculat sub numărul ————, pentru deplasare atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, putând ieşi pe la orice punct de frontieră.

  Subscrisa, SC ——— SRL, în calitate de comodatar , va folosi autoturismul, fără nici o plată şi cu respectarea următoarelor condiţii:
  1. să îngrijească autoturismul ca un bun proprietar, având obligaţia de a-l întreţine în perfectă stare de funcţionare, scop în care va suporta toate cheltuielile necesitate de exploatarea şi întreţinerea acestuia (carburanţi, lubrefianţi, anvelope, piese de schimb, manopera reparaţii, asigurare, rovinietă), fără să aibă dreptul de a cere restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu nedespărţit al folosinţei;
  2. să restituie autoturismul în integritatea sa la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de comodat ;
  3. să răspundă pentru deteriorarea în tot sau în parte a bunului împrumutat dacă nu dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs din cauză de forţă majoră. În caz de pieire în tot sau în parte a autoturismului, evaluarea se va face la valoarea de circulaţie din acel moment.
  COMODATARUL nu va putea ceda, închiria sau da în folosinţă chiar gratuită autoturismul împrumutat prin prezentul contract. În caz de încălcare a prevederilor contractuale de către COMODATAR, prezentul contract este reziliat de plin drept fără somaţie sau punere în întârziere şi COMODATARUL nu va mai avea folosinţa autoturismului fiind răspunzător şi de daune.

  Prezentul contract reprezintă titlu executoriu, fără somaţie sau punere în întârziere.
  Evaluam folosinţa autoturismului la suma de ———— lei.
  Prezentul contract este valabil de la data de ———, până la data de ——–.
  Redactat şi listat în 3 exemplare originale, azi, data autentificării, la biroul notarului public. / sau sub semnatura privata

  COMODANT COMODATAR

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s