Religia antică şi „doctrina creştină“

Platon spune: „Întreg cerul, sau lumea sau altceva, care este numit cu un nume de noi, a fost el de-a pururi, neavând nici un fel de început al creaţiei, sau dacă a devenit s-a făcut începând cu un început? Însă a fost făcut. Dacă, după raţiunea cea potrivită trebuie să spunem că această lume este o vieţuitoare înzestrată cu suflet şi raţiune, atunci cu adevărat a fost făcută prin suflul lui Dumnezeu (extras din ÎMPĂRATUL IULIAN, Contra galileenilor, Op. cit., pag. 99).

După cum se vede din citatul de mai sus şi „păgânii“ credeau că lumea a fost creată de cineva: Demiurg, Cauza Primordială sau chiar de Dumnezeu. Această Cauză Primordială – aşa cum am văzut în capitolul 1 – a creat lumea, zeii şi pe oameni. Tot acest Demiurg este Cauza bunătăţii absolute în Univers. Isus spune: „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu“ (Luca 18 : 19)

Hermes Trismegistul spune în Corpus Hermeticum: „Zeul e bun“. De asemenea, tot în respectiva operă, el declară: „Ce este Zeul? Binele imuabil şi absolut“.

Comentând natura zeului, el scrie: „În om binele este de asemenea măsurat în comparaţie cu ceea ce este rău; căci ceea ce aici nu este foarte rău este bine, iar ceea ce aici este numit bine este cel mai mic rău. Este cu neputinţă ca binele să fie aici pur, lipsit de rău, căci binele ajunge rău. De aceea numai în Zeul însuşi se află binele sau Zeul e binele. În oameni nu se află decât numele binelui“.

Zeii sunt buni, Dumnezeu este bun, ei nu pot fiinţa pe pământ deoarece răul le macină strălucirea.

Despre Dumnezeu se spune că la început a fost Cuvântul (Logosul) şi Cuvântul a creat Lumea.

Exact aceleaşi cuvinte au spus criticii: „Ziditorul nu a făurit această Lume Universală cu Mâinile Sale, ci prin Cuvântul Său.“

Existenţa unui singur Dumnezeu, sau Zeu, este prezentă şi în opera antică: „Cine este acesta? Cine poate fi decât Unul, Zeul? Căci cine altceva este în stare să făurească lucruri vii, decât numai Zeul? Prin urmare, există un singur Zeu.“

În religia creştină se spune despre Isus că este Calea, Adevărul şi Viaţa. Iată ce se spune şi în religia antică: „Zeul şi Tatăl este Lumina şi Viaţa din care este făurit omul.“

De asemenea, în religia creştină se foloseşte rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu este numit Tatăl nostru, Părinte. Iată ce spuneau anticii: „Niciodată, o Tat, Fiule, nu poţi lipsi Lucrarea de Lucrător; mai degrabă, ar trebui să-i dai cel mai bun nume dintre toate numele Zeului, să-l numeşti Tatăl tuturor căci numai el este astfel; iar îndeletnicirea sa să fie Părinte.“

„Şi din această pricină are multe Nume, căci el este Tatăl-Unul; şi de aceea el nu are nici un nume, căci el este Tatăl tuturor.“

Despre Isus se mai spune că El este Uşa, Poarta, Calea, Adevărul. Dar aceleaşi atribuţii le aveau şi zeii: „Eu, care sunt Mintea însuşi nu voi îngădui ca Faptele sau Lucrările care se întâmplă (trupului) sau care ţin de trup, să fie săvârşite sau duse la perfecţiune în ei, ci fiind Portarul sau Uşierul, voi închide intrările Răului şi voi despărţi dorinţele înţelepte de faptele rele.“

Însăşi formula „Sfânt e Dumnezeul Israelului” era preluată din Corpus Hermeticum:

„Sfânt e Zeul, Tatăl tuturor lucrurilor. Sfânt eşti tu, care prin Cuvântul tău ai rânduit toate lucrurile.“

Existenţa diavolilor era stipulată şi în Corpus Hermeticum: „Căci Mintea zămisleşte toate Conceptele sau Înţelegerile pe cele Bune când primeşte sămânţă bună de la Zeu, sau pe cele Rele când le primeşte de la Diavoli. Căci nici o parte a Lumii nu este lipsită de Diavol, care furişându-se în ea pe ascuns, a însămânţat sămânţa propriei sale lucrări, iar mintea a fecundat ori a zămislit ceea ce a fost însămânţat: Adultere, Omoruri, Lovire de Părinţi, Sacrilegii, Impietate, Strangulări.“

De asemenea, în Biblie se spune despre roadele omului şi roadele Duhului lui Dumnezeu:

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, sectele, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Roada Duhului, dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.“ (Galateni 5 : 19 – 23)

În ceea ce priveşte pe oamenii răi, în religia antică se vorbeşte despre 12 chinuri: „Un chin, fiule este Ignoranţa, al doilea Supărarea, al treilea Lipsa de măsură, al patrulea Desfrânarea, al cincilea Nedreptatea, al şaselea Lăcomia, al şaptelea Prefăcătoria, al optulea Invidia, al nouălea Înşelătoria ori viclenia, al zecelea Mânia, al unsprezecelea Nechibzuinţa, al doisprezecelea Răutatea.“

„Mâniile şi dorinţele nesocotite sunt Relele cele mai cumplite.“

„Iar seminţele Zeului sunt puţine, însă minunate, Frumoase şi Bune: Virtutea, Cumpătarea şi Credinţa.“

Despre omul duhovnicesc, sau omul îndumnezeit, care apare în Biblie, se spune şi în Corpus Hermeticum „Însă Omul îndumnezeit, care-l adoră pe Zeu, stăpânind cunoaştere va dispreţui ori va călca în picioare toate aceste lucruri, căci, deşi ele pot fi rele pentru ceilalţi oameni, pentru el toate lucrurile sunt bune.“

În Biblie se vorbeşte despre comuniunea cu Dumnezeu şi cu Hristos şi se spune că cei înduhovniciţi se află în Hristos.

Iată însă ce se spune şi în Corpus Hermeticum: „a şasea virtute care se revarsă în noi, eu o numesc comuniune.“

De asemenea, în Biblie se vorbeşte despre naşterea din nou: „Adevăr vă spun că, dacă cineva nu se va naşte din nou, nu va intra în Împărăţia Cerului.“ (Biblia)

Taina naşterii din nou era prezentă şi în religia antică: „În discursurile generale, o tată, când aminteşti de Divinitate, vorbeşti enigmatic şi nu te exprimi cu claritate, spunând că nici un om nu poate fi salvat înainte de a se naşte din nou.

În „Despre zei şi despre lume” chiar se spune: „Toate acestea nu sunt de folos zeilor, ci nouă pentru a fi în comuniune cu ei.“ Ideea conform căreia tot ceea ce avem aparţine lui Dumnezeu, era susţinută şi în religia antică: „Tot ceea ce avem provine de la zei“ (SALUSTIUS, Despre zei şi lume, Internet, http://www.maat.it).

Ideea de a lăsa pe oamenii răi în grija duhurilor rele, este prezentă şi în religia antică: „Însă de cel necugetat, rău, stricat, pizmaş, lacom, ucigaş şi necredincios, eu mă voi îndepărta, făcând loc Daimonului răzbunător. Daimonul îl chinuieşte şi îl torturează fără încetare.“

În religia antică daimonii erau buni, răi sau neutri. Printre ei erau daimonii răzbunători numiţi şi eritaniile. Ei vedeau faptele rele ale oamenilor şi păcatele lor. Deoarece oamenii aceştia erau despărţiţi de zei, îi chinuiau pentru a primi o pedeapsă cât mai grea. Daimonii buni erau daimonii socratici, care îi opreau pe oameni de la rele. De asemenea, un alt număr de duhuri rele îi chinuiau pe oamenii răi.

Zeul, ca şi Dumnezeu sau Isus, te apăra de faptele rele şi de duhurile cele rele.

Sufletele înduhovnicite erau considerate în religia antică suflete zeificate: „căci este cu putinţă, o, fiule, ca sufletul să fie zeificat pe când mai sălăşuieşte încă în trupul omului, de contemplă frumuseţea binelui.“ Aceste suflete sunt transformate şi trec după moarte în sfera, sau regiunea zeilor.

Sufletele bune dobândesc nemurirea: „Sufletele omeneşti dobândesc nemurirea.“ (…)

(Conflictul dintre pagansim si crestinism, Gheorghe Razvan-Gabriel, Editura Mondoro)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s